Jiřího z Poděbrad

Farmářské tržiště je především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen „tržiště“), kde mohou především výrobci, event. jiní, jimi určení prodejci (dále jen „prodejci“, na základě písemného pověření výrobce) prodávat v tržním řádu stanovený čas své výrobky, rovněž stanovené tržním řádem. Pro prodej farmářských výrobků jsou určeny přenosné, složitelné a rozložitelné prodejní stánky. Rozmístění stánků je určeno plánkem.

Adresa:

Ulice: Náměstí Jiřího z Poděbrad

Město: Praha 3

PSČ: 130 00

Kontakt:

Telefon: 774003640

Email: lenka@farmarsketrziste.cz

Web: http://www.farmarsketrziste.cz/